PROLUX Consulting Int. s.r.o. nezaplatila pokutu 5 milionů

(Praha, 12. října 2012) Ústřední ředitel České obchodní inspekce Jan Štěpánek po posouzení všech okolností potvrdil v září t.r. pokutu ve výši 5 milionů Kč, uloženou inspektorátem pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu realitní kanceláři PROLUX Consulting Int., s.r.o., za porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik při uzavírání smluv na prodej nemovitostí. Realitní kancelář však uloženou sankci ve stanoveném termínu (do 9. října 2012) NEUHRADILA. Po marném uplynutí třicetidenní lhůty pro uhrazení pokuty bude tudíž případ postoupen k vymáhání příslušnému celnímu úřadu.

Kontroly činnosti realitní kanceláře provedl inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu na základě četných podání spotřebitelů, kteří si stěžovali na praktiky této kanceláře, a také s využitím případů, které byly ČOI postoupeny Policií ČR. Při těchto kontrolách bylo prokázáno, že zástupci společnosti spotřebitele nepravdivě informovali o podmínkách uzavíraných smluv, což je v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele.

Konkrétně spotřebitelé, kteří měli zájem prodat svoji nemovitost, a obrátili se na PROLUX Consulting Int. s.r.o., byli ze strany zástupců společnosti opakovaně ujišťováni, že smlouva, kterou uzavírají, nemá charakter tzv. exkluzivní smlouvy. To znamená, že svoji nemovitost mohou nabízet k prodeji také prostřednictvím jiných realitních kanceláří bez rizika jakýchkoli sankcí. Ve skutečnosti však smlouva obsahovala výslovný zákaz nemovitost prodat bez součinnosti společnosti PROLUX Consulting Int., s.r.o., a to pod sankcí ve výši 6 % z předpokládané ceny nemovitosti, nejméně však 19 500 Kč.

Na základě výpovědí svědků, které pracovníci inspektorátu v rámci vedeného řízení vyslechli, bylo zjištěno, že společnost užívala obdobné nekalé obchodní praktiky při sjednávání smluv s klienty minimálně již od roku 2007, a to soustavně, systematicky, běžně a podle všeho i zcela záměrně.

Z těchto důvodů bylo 14.5.2012 rozhodnuto o uložení pokuty v maximální výši, kterou zákon o ochraně spotřebitele v případě porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik připouští, a to 5 milionů korun. Společnost PROLUX Consulting Int. se proti sankci v zákonné lhůtě odvolala. Ústřední ředitel ČOI odvolání společnosti proti výši pokuty po důkladném posouzení všech okolností správního deliktu v září 2012 zamítl a pokutu uloženou ředitelem inspektorátu pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu potvrdil. Postižená společnost však pokutu ve stanovené lhůtě, do 9. října 2012, nezaplatila, a dluh tak bude postoupen k vymáhání příslušnému celnímu úřadu. 


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena