PROSAFE: Bezpečnost zapalovačů

(Brusel) Dne 8. listopadu 2012 se konala závěrečná konference ke společné dozorové akci zaměřené na bezpečnost zapalovačů. Na této konferenci byly prezentovány výsledky, kterých se podařilo dosáhnout za téměř pět a půl roku obětavé práce. Nezisková evropská organizace PROSAFE a její členové se zavázali k provádění koordinovaných činností při dozoru nad trhem se zapalovači od září 2007. Účelem akce bylo nejen zkontrolovat, zda jsou na trh uváděny pouze zapalovače, které jsou bezpečné a odolné před použitím malými dětmi, ale také zlepšit spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem v rámci celé EU. Na kontrolní činnosti při dvou společných akcích se podílelo 17 států ze zemí EU a zemí EFTA (Evropská asociace volného obchodu) a dalších 12 států provádělo kontrolní akce na zapalovače ve vlastní režii. Obě společné akce byly financovány s podporou ze strany Evropské komise.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97): 


Celá zpráva zde:

130130-tz-zapalovace-prosafe.doc (, 78,00 KB)

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena