Pyrotechnika – 2015

(Praha, 29. únor 2016) V průběhu druhé poloviny prosince 2015 zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 216 prodejních míst s nabídkou pyrotechnických předmětů a nedostatky inspektoři zjistili ve více než třetině z nich. Zákaz prodeje vydali na 3066 kusů pyrotechnických výrobků za cca 120 tisíc korun, které nesplňovaly podmínky pro uvedení na trh. Za méně závažné nedostatky bylo uloženo 25 pokut v celkové výši 92 000 Kč a další pokuty budou uloženy v rámci správních řízení. „Inspektoři zjistili, že kromě povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele porušili prodávající také zákon o pyrotechnice i zákon o střelných zbraních a střelivu. V rozporu s těmito zákony nabízeli pyrotechnické výrobky bez označení a bez uvedení příslušné kategorie nebezpečnosti. Výrobky nebyly vybaveny návodem k použití v českém jazyce ani údajem o věkové hranici, kterou je prodej určitých druhů pyrotechniky limitován. Výsledky kontrol potvrdily, že někteří prodejci pyrotechniky platnou legislativu nedodržují, a proto je třeba akci zaměřenou na tento rizikový sortiment v roce 2016 zopakovat,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena