Rok 2011: Prodej paliv pod kontorolou ČOI i veřejnosti

(Praha, 25. leden 2012) Na začátku roku Česká obchodní inspekce přislíbila zvýšení kontrol v oblasti paliv a také větší informovanost veřejnosti v této oblasti. Cílem bylo zajistit jak ochranu spotřebitelů, tak poctivých podnikatelů a společností, a využít nových kontrolních mechanismů ke zvýšení kázně podnikatelů na trhu s palivy. Co se týče informací o nevyhovujících výsledcích kontrol, jsou od 20. dubna průběžně zveřejňována pravomocná rozhodnutí o zjištěných deliktech a výši sankcí na webu ČOI. Vedení ČOI dodrželo také příslib zvýšení počtu vzorků paliv nejméně o 20 %: Celkem jich bylo odebráno 2303 – tedy o 437 vzorků (23,4 %) více než v roce 2010. Nově byla do kontroly pohonných hmot zapojena mobilní laboratoř, s jejímž využitím bylo odzkoušeno 113 vzorků. Na základě 11 zjištění byl prodej nejakostních pohonných hmot následně zakázán. Celkem bylo v průběhu roku 2011 zjištěno 102 nevyhovujících vzorků paliv, tj. 4,4 % kontrolovaných. „Komplex přijatých opatření se projevil pozitivně ve snížení procenta nejakostních paliv, a to o 3,5 % ve srovnání s rokem 2010,“ konstatoval Jan Štěpánek, ústřední ředitel ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 + tabulky ve formátu MS-Excel:


Celá zpráva zde:

0125-tz-pohonne-hmoty-2011.doc (, 161,00 KB)

0125-tz-pohonne-hmoty-poruseni-2011.xls (, 38,50 KB)

0125-tz-porovnani-jakosti-ph2010-2011.xls (, 39,00 KB)

0125-tz-vysledky-cappo-2011.xls (, 29,50 KB)

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena