Rozhodnutí o informaci poskytnuté v souvislosti s adresou výrobce

(Praha, 4. června 2012) CMC Centrální řídící výbor rozhodl: „Adresa výrobce“, jak je požadována v Základních požadavcích na označení a návod k použití, je adresa registrovaného místa podnikání právně odpovědného výrobce a musí zahrnovat ulici/třídu, číslo/dům/podlaží, poštovní směrovací číslo, město, stát/kraj a zemi.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 + další příloha:


Celá zpráva zde:

0604-tz-cmc-rozhodnuti.doc (, 25,00 KB)

0604-tz-decision-3-coen-1.pdf (, 17,38 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena