Sběrné suroviny – 2.Q 2015

(Praha, 14. září 2015) Ve 2. čtvrtletí byly v rámci kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na kontrolu výkupu druhotných surovin, nedostatky zjištěny ve 30 případech ze 107 provedených kontrol. Šest porušení zákona o odpadech bylo postoupeno k dalšímu šetření věcné příslušnému dozorovému orgánu – České inspekci životního prostředí. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 17 pokut v souhrnné výši 158 000 Kč a zákaz používání 7 kusů neověřených měřidel. Inspektoři nejčastěji zjišťovali porušení zásad poctivosti prodeje, například bylo za vykoupený sběr v několika případech vyplaceno až o několik desítek korun méně, než byla skutečná hodnota sběru, dále někteří provozovatelé sběrny neinformovali spotřebitele o ceně vykupovaných surovin nebo používali váhy bez platného úředního ověření.  „K nejzávažnějším nedostatkům, které naši inspektoři prokázali, patřila porušení zákona o odpadech, kdy ve dvou sběrnách byla vykoupena nabídnutá součást obecně prospěšného zařízení, jehož výkup zákon výslovně zakazuje. Tato a další 4 porušení tohoto zákona byla postoupena k přijetí příslušných opatření České inspekci životního prostředí,“ řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena