Sběrné suroviny – 2015

(Praha, 18. duben 2016) V průběhu kontrolní akce zaměřené na výkup druhotných surovin zkontrolovala Česká obchodní inspekce celkem 197 provozoven a nedostatky zjistila v téměř třetině z nich. Kromě porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, zejména zásad poctivosti prodeje, zjistili inspektoři používání úředně neověřených měřidel a porušení zákona o odpadech, která byla postoupena k dalšímu šetření České inspekci životního prostředí. „Porovnáme-li výsledky loňské kontrolní akce s rokem 2014, snížení poměru nedostatků téměř o čtvrtinu lze považovat za úspěch. Z detailního rozboru je však zřejmé, že v některých regionech naopak výkup druhotných surovin představuje stále značný problém. Ve sběrnách jsou stále používány neověřené váhy a spotřebitelé nemají vždy k dispozici ceníky za výkup odpadu, což znamená následnou platbu nižší, než by měla být. Ani zpřísnění zákona o odpadech nezabránilo provozovatelům sběrných surovin platit hotově, nadále vykupovat veřejně prospěšná zařízení a porušovat povinnost evidovat osoby nabízející druhotné suroviny k výkupu,“ popsal výsledky kontrolní akce Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena