Služby cestovního ruchu – 2014

(Praha, 10. únor 2015) Služby poskytované cestovními kancelářemi a agenturami prověřovala Česká obchodní inspekce průběžně po celý rok 2014. Jak vyplynulo z celoročních výsledků kontrol, většina cestovních kanceláří zvládla požadavky nového občanského zákoníku, některé subjekty nabízející služby cestovního ruchu však mají stále problémy s plněním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Zejména informační povinnosti, týkající se práv z vadného plnění a formální náležitosti vyřizování reklamací představují plnou polovinu zjištěných porušení. V průběhu 276 kontrol bylo porušení zjištěno v 99 případech, tj. cca 36 %. Pravomocně bylo v roce 2014 uloženo podnikatelům v cestovním ruchu 96 pokut v hodnotě téměř 1,9 milionu korun. „I přes určitá zlepšení, která jsme v této oblasti podnikání zaznamenali, jako je například snížení poměru nekalých obchodních praktik nebo lepší kázeň v informování o cenách, nemohou být spotřebitelé se stavem služeb v cestovním ruchu zcela spokojeni.  Stále jsou mylně informováni o svých právech při uplatnění reklamací a jejich vyřizování zůstává nadále slabinou řady cestovních kanceláří a agentur. Proto budeme tuto činnost nadále kontrolovat, a to včetně prodeje zájezdů na internetu, kam se velká část nabídky cestovních kanceláří i agentur postupně přesouvá,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena