Služby na cyklostezkách se závadami

(Ostrava 13. září 2013)  Období hlavních letních prázdnin je neodmyslitelně spojeno s nejrůznějšími sportovními aktivitami. Jednou z nich – díky rozšiřování sítě cyklostezek stále oblíbenější – je i cykloturistika. Zvýšeného zájmu o cestování po cyklostezkách pak rychle využili zejména prodejci občerstvení, majitelé restaurací, penzionů a poskytovatelé dalších služeb. A kde jsou prodejci, tam také obrací svou pozornost Česká obchodní inspekce… „Zjištění inspektorů, že dvě třetiny prodejců porušily svoje zákonné povinnosti, to není pro uživatele cyklostezek dobrá zpráva, takže v těchto kontrolách budeme pokračovat,“ řekl ing. Mojmír Bezecný, ředitel ČOI pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

V období od 1. července do 31. srpna 2013 monitorovali inspektoři ČOI podél cyklostezek v působnosti Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého stánky s občerstvením, restaurace a penziony. Při následných 37 kontrolách zjistili nedostatky ve 24 případech, což představuje 65 % kontrolovaných subjektů.

Nejčastějším prohřeškem prodávajících bylo používání úředně neověřených měřidel (vah), a to ve 14 případech, a v 8 případech nesprávné účtování a nedodržení deklarované míry u podaných porcí nápojů. Tři prodávající neinformovali spotřebitele o cenách nabízených a prodávaných výrobků v souladu s cenovými předpisy a v jednom případě nevydal prodávající na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobků se všemi stanovenými náležitostmi.

Uložená opatřeni a sankce

Inspektoři vydali zákaz užívání na 14 kusů měřidel bez platného ověření do doby zjednání nápravy a za zjištěné nedostatky uložili na místě 22 pokut v celkové výši 28 000 Kč. U dalších dvou kontrolovaných subjektů budou prokázané nedostatky předmětem správního řízení.

Prodejci, u nichž byla zjištěna porušení povinností, budou nadále pod kontrolou inspektorů ČOI.


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena