Spínané zdroje pro notebooky požadavkům EMC nevyhověly

Zpráva z kontrol v rámci ADCO EMC kampaně za Českou republiku

(Praha, 4. červenec 2013) V rámci mezinárodní ADCO EMC kampaně se na kontrolách spínaných zdrojů pro notebooky z hlediska jejich bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility podílela také Česká obchodní inspekce. „Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali tato elektrická zařízení, která jsou dodávána na trh jako náhradní díly, u 9 subjektů. Z 5 výrobků odebraných pro laboratorní ověření nevyhověly dva. V obou případech byla přijata příslušná opatření. Českého dovozce nevyhovujícího zdroje čeká správní řízení pro porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, další případ došetří vzhledem k sídlu dovozce do EU dozorový orgán v Nizozemsku, “ zhodnotil výsledky kontrolní akce Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Celá zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97)


Celá zpráva zde:

130704-tz-emc-zdroje-pro-notebooky.doc (, 57,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena