Společný dozorový projekt – Měřidla tepla a elektrické energie

Česká obchodní inspekce se v průběhu roku 2015 aktivně zúčastnila společné akce pracovní skupiny 5 WELMEC (dozor v metrologii) zaměřené na kontrolu měřidel, a to konkrétně elektroměrů a měřičů tepla, které se používají v domácnostech. Akce byla spolufinancována Evropskou komisí. Projektu se účastnilo 43 odborníků z 12 různých organizací členských států EU. Jednalo se o první společný evropský projekt tohoto druhu. Bylo zkontrolováno 40 různých typů měřičů z celé Evropy s cílem ověřit jejich shodu s evropskou legislativou.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2016-04-25-prosafe-press-release-aj.doc (, 82,00 KB)

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena