Spolupráce mezi Čínou a EU v oblasti bezpečnosti výrobků

(Zpráva z PROSAFE)

(Brusel/Praha 14. listopad 2013)  V září 2013 byla zahájena další fáze úspěšné spolupráce mezi čínskými kontrolními orgány exportu a evropskými kontrolními orgány bezpečnosti výrobků, jejímž cílem je zvýšení důvěry evropských spotřebitelů v bezpečnost čínských výrobků a usnadnění obchodu mezi Evropou a Čínou. Pilotní projekt zaměřený na bezpečnost výrobků (hraček) ověří, jak bude tato spolupráce fungovat v kontrolní praxi.

Deset evropských členských států EU pod vedením Holandska od ledna 2012 spolupracuje s čínským dozorovým orgánem AQSIQ (General Administration of Quality, Supervision and Quarantine of the People’s Republic of China) s cílem prověřit rozsah možné spolupráce mezi evropskými a čínskými orgány při zavedení tzv. schematu společného dozoru. V jeho rámci by měly orgány zaměřit svá opatření proti nebezpečným výrobkům v těch článcích dodavatelského řetězce, kde budou mít nejúčinnější dopad. Hlavním cílem však je, aby orgány EU a Číny vytvořily těsně provázaný systém mezivládní spolupráce při kontrole celého dodavatelského řetězce od výrobce až po spotřebitele (na principu tzv. „seamless supervision“), a tím zvýšily bezpečnost výrobků.

V první fázi spolupráce došlo k výměnné návštěvě expertů za účelem vzájemného seznámení se s jednotlivými dozorovými postupy obou stran. Rozhovory skupiny evropských expertů s kolegy z AQSIQ v Pekingu a s inspekčními orgány v Shenzhenu a Šanghaji proběhly v říjnu a listopadu 2012, kdy navštívili Čínu. Následně v dubnu 2013 skupina čínských odborníků navštívila Holandsko a přístav Rotterdam. Dověděli se o způsobu vymáhání požadavků na bezpečnost výrobků v Holandsku a získali informace o postupech tržního dozoru v řadě dalších evropských států. Tato první fáze byla zakončena setkáním obou stran v Pekingu v srpnu 2013, kde byla předchozí spolupráce vyhodnocena.

Během tohoto setkání obě strany vyjádřily ochotu v další spolupráci pokračovat. Následující fáze, která byla zahájena v září, bude pokusem o praktickou spolupráci mezi čínskými a evropskými orgány. Budou ustaveny tři pracovní skupiny, které si budou navzájem vyměňovat zkušenosti při organizování testů hraček, porovnávat jejich laboratorní výsledky, získávat znalosti a diskutovat o způsobech výměny informací mezi orgány dozoru.

Vytčeným cílem je, aby dozorové evropské a čínské orgány prohloubily vzájemnou spolupráci a nastolily vzájemnou důvěru v příslušné kontrolní systémy, které by dle předpokladu mohly vést ke zvýšení důvěry spotřebitelů v bezpečnost výrobků pocházejících z Číny. 

Plné znění dokumentu v angličtině je ke stažení kliknutím ZDE (ve formátu PDF).

Základní informace

Tuto informaci vydává PROSAFE spolu s 10 orgány – účastníky společné akce tržního dozoru s Čínou – JA China and the General Administration of Quality, Supervision and Quarantine (AQSIQ) of the People’s Republic of China. Akce je organizována neziskovou organizací PROSAFE (Product Safety), která sdružuje úředníky tržního dozoru z celé Evropy i celého světa. Více informací viz www.prosafe.org., kde jsou k dispozici informace o společných akcích Joint Action 2011, projektu EMARS a dalších společných akcích koordinovaných PROSAFE (výběr v levém sloupci „Projects“).

Kontaktní osoba:
Vedoucí projektu Marijn Colijn
E-mail: marijn.colijn@nvwa.nl 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena