Stížnosti na poplatky SkyLink a CSlink nepatří ČOI

(Praha, 16. červenec 2012) V posledních dnech se zvýšil počet podání spotřebitelů adresovaných České obchodní inspekci, která se týkají účtování servisního poplatku za satelitní služby poskytované společnostmi Skylink a CSlink.

Česká obchodní inspekce doporučuje spotřebitelům, aby svá podání, připomínky a stížnosti na satelitní služby poskytované těmito společnostmi zasílali přímo na Český telekomunikační úřad, který se šetřením těchto podání zabývá http://www.ctu.cz (podatelna: podatelna@ctu.cz).

Nespokojenost s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací či s kvalitou poštovních služeb
Spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s poskytováním služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, se mohou obracet na Český telekomunikační úřad, který je pověřen kontrolou dodržování kvality a prosazováním transparentnosti cen poskytovaných služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb včetně rovného přístup k nim. Úřad rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny či kvality služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb, dohlíží na používání poctivých obchodních praktik, které nejsou vůči spotřebiteli nekalé, agresivní či klamavé, např. uvádění nepravdivých údajů, nebo zamlčení některých údajů ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací nebo základních poštovních služeb a přijímá podněty a stížnosti ze strany spotřebitelů k této problematice.

Přímým zasláním dotazu Českému telekomunikačnímu úřadu urychlíte vyřízení vašeho podání.

http://www.ctu.cz/aktuality/tiskove-zpravy.html


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena