Stoprocentně poctivá polyesterová bavlna

(Ostrava, 7. listopad 2012) Podezření, že někteří výrobci nebo dovozci textilu neplní povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele, potvrdily kontroly inspektorů na severu Moravy. Textilní výrobky byly sice označeny údaji o materiálovém složení, to však vůbec neodpovídalo skutečně použitým materiálům. Laboratorním rozborem vzorků osmi druhů dámského a pánského ošacení opatřených všitou etiketou s deklarací „100% bavlna“ bylo prokázáno, že všechny kontrolované výrobky byly vyrobeny ze 100% polyesteru. Jejich označení bylo klamavé a s kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení. 

V rámci monitorování trhu s textilem byly kontroly Inspektorátu České obchodní inspekce se sídlem v Ostravě zaměřeny i na ověření pravdivosti deklarovaného materiálového složení textilních výrobků.

Na základě podezření, že označení neodpovídá skutečnosti, byly odebrány vzorky 8 druhů dámského a pánského ošacení opatřené všitou etiketou s deklarací „100% bavlna“. Vzorky byly předány k posouzení, zda odpovídají deklarovanému materiálovému složení. Laboratorním rozborem bylo prokázáno, že všech 8 druhů výrobků bylo vyrobeno ze 100% polyesteru, nikoliv z bavlny.

Jednání prodejce může být posouzeno jako užití klamavých obchodních praktik, neboť spotřebitelé byli nepravdivě informováni o materiálovém složení textilních výrobků.

Vzhledem ke skutečnosti, že použitý textilní materiál není přírodního původu, ale je chemicky vyrobený, má také jiné užitné vlastnosti než bavlna. Rozdílné vlastnosti přírodních a umělých látek se mohou projevit při nošení menším komfortem spotřebitele, neboť bavlna má např. podstatně větší savost než polyester, v případě alergiků může záměna materiálů způsobit uživatelům vážné zdravotní problémy, zejména jedná-li se o malé děti. Odlišné vlastnosti umělého a přírodního materiálu vyžadují také jiný způsob údržby – např. polyester se chová jinak než bavlna při tepelném zatížení, musí se používat jiné teploty při praní i žehlení atp.

Výsledky kontrol potvrdily, že někteří výrobci nebo dovozci ošacení neplní povinnosti stanovené vyhláškou k zákonu o ochraně spotřebitele a ačkoli označují textilní výrobky údaji o materiálovém složení, ve skutečnosti se jedná o informace klamavé, pro spotřebitele zavádějící a v případech alergiků i o informace schopné ohrozit jejich zdraví. Prodej těchto klamavě označených výrobků byl zakázán a s kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení.

Ukázky klamavě označených výrobků:


Celá zpráva zde:

1246-na.jpg (, 1 006,39 KB)

1247-na.jpg (, 740,15 KB)

1248-na.jpg (, 1,02 MB)

1248-nd.jpg (, 335,94 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena