Tabák – 2014

(Praha, 7. květen 2015) Trvalou součástí plánu kontrol České obchodní inspekce je monitorování trhu s tabákové výrobky. Cílem této kontrolní akce bylo ověřit, zda prodávající neporušují povinností stanovené zákonem o spotřebních daních pro nabídku, prodej a skladování tabákových výrobků, a současně zkontrolovat plnění dalších povinností. Nedostatky týkající se tabákových výrobků byly zjištěny pouze při 20 z celkového počtu 3041 provedených kontrol, tj. v 0,7 % z nich. V hodnoceném období bylo za tato zjištěná porušení pravomocně uloženo 16 pokut v celkové hodnotě 454 000 Kč a dalších více než tisíc pokut v souhrnné výši 7,6 milionu korun bylo uloženo za jiné nedostatky, prokázané v průběhu této kontrolní akce.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena