Telefonické zprostředkování úvěru je stále rizikové!

(Praha, 11. červen 2015) Při kontrolách plnění povinností, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona o spotřebitelském úvěru, zjistila Česká obchodní inspekce přetrvávající nedostatky u téměř poloviny kontrolovaných subjektů a další závady v plných dvou třetinách kontrol. Vzhledem k vysokému poměru porušení obecně závazných právních předpisů budou kontroly pokračovat i v následujícím období. Právní moci nabylo v průběhu sledovaného období celkem 56 pokut ve výši 6,4 miliony korun. „Nejvyšší pokuta 5 milionů korun byla pravomocně uložena společnosti BOYDE, s. r. o., jíž bylo v roce 2014 prokázáno závažné úmyslné protiprávní jednání, kterým při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím telefonu s vysokým tarifem opakovaně poškozovala spotřebitele, žádající o úvěr. Společnost pokutu neuhradila, a proto byla jako pohledávka postoupena k vymáhání celním orgánům,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena