Teleskopický žebřík XT LINE ML 1003 je nestabilní a nebezpečný!

(Praha, 30. duben 2015) V rámci mezinárodní dozorové akce PROSAFE, zaměřené na bezpečnost kloubových a teleskopických žebříků, byl na českém trhu zjištěn výrobek, který nesplňuje standardy obecné bezpečnosti ani neodpovídá požadavkům technické normy, na niž se výrobce odkazuje. Laboratorním posouzením byly zjištěny závažné nedostatky při zkouškách pevnosti plastových částí, celkové pevnosti žebříku a stability. Kromě toho žebřík nevyhověl požadavkům na funkčnost patek. V důsledku těchto závad hrozí uživateli nekontrolovaný pád a riziko poranění. Proto Česká obchodní inspekce dovozci zakázala další distribuci žebříku, nařídila okamžité stažení výrobku z trhu, včetně jeho zpětného převzetí od spotřebitelů, a žebřík XT LINE ML 1003 byl zveřejněn v mezinárodní databázi nebezpečných výrobků RAPEX.

 Celá tisková zpráva (MS-Word 97):

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena