Třetina sběren vloni porušila povinnosti při výkupu odpadů

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha 6. únor 2014)  Celoroční akce České obchodní inspekce zaměřená na kontrolu dodržování povinností provozovateli výkupen druhotných surovin prokázala, že více než třetina z nich tyto povinnosti, které stanoví obecně závazné právní předpisy, porušuje. Oprávnění ČOI ke kontrole jsou v případě sběren vymezena zákonem o ochraně spotřebitele a částečně zákonem o odpadech, který dozoruje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Proto kontroly ČOI v roce 2013 probíhaly také ve spolupráci s ČIŽP nebo živnostenskými úřady a přínos znamená i posílení kontrolních pravomocí obcí v této oblasti. Lze očekávat, že ke zvýšení informovanosti provozovatelů sběren a odborné veřejnosti v dalším období přispěje nově vydaný Obrazový katalog nelegálního výkupu druhotných surovin a další metodické materiály, které obcím umožní účinnější kontrolu odpadového hospodářství.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

14-02-06-tz-sberny-surovin-2013.doc (, 51,00 KB)

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena