Trh s alkoholickými nápoji je trvale problémový

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha, 13. březen 2014) Oprávnění České obchodní inspekce při dozoru alkoholických nápojů jsou jen okrajová a doplňují kompetence dalších institucí, které jsou primárně zaměřeny na sortiment potravin a nápojů. Část trhu, při jehož kontrole se ČOI zaměřuje na alkoholické nápoje, zahrnuje i jiné problematické oblasti a dlouhodobě vykazuje četné nedostatky. Při 5657 kontrolách zaměřených na prodej či skladování alkoholických nápojů bylo zjištěno porušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy v 5 případech a také 8 případů, kdy prodávající porušili opatření ministerstva zdravotnictví přijatá v souvislosti s metanolovou kauzou. Tato zjištění, týkající se alkoholu, byla postoupena kompetentním orgánům. V průběhu těchto kontrol bylo však celkem zjištěno 1501 porušení, nejčastěji nedodržení zákona o ochraně spotřebitele. Kontrolovaným subjektům bylo uloženo 1353 pokut v celkové výši 8 603 600 Kč a zákaz používání byl vydán na 400 kusů úředně neověřených měřidel.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-03-13-tz-kontroly-alkoholu-2013.doc (, 52,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena