Tuhá paliva – 2015

 

(Praha, 21. březen 2016) Kontrolní akce byla naplánována na 2. pololetí roku 2015, kdy většina spotřebitelů objednává uhlí a doplňuje zásoby paliv na zimní období. Kromě dodržování zásad poctivosti prodeje a dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele byly kontroly zaměřeny také na kontrolu kvalitativních ukazatelů přípustné úrovně znečišťování tuhých paliv v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně ovzduší a příslušnou prováděcí vyhláškou. V průběhu 116 kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů v 52 případech (44,8 %). K ověření kvalitativních ukazatelů tuhých paliv bylo odebráno 14 vzorků hnědého uhlí. Laboratorní zkoušky byly rozšířeny o stanovení zrnitosti jednotlivých druhů uhlí a vyhodnoceny vzhledem k jakosti deklarované v produktových katalozích. „Při kontrolách prodeje uhlí porušovali prodávající nejčastěji zásady poctivosti tím, že dodávali spotřebitelům uhlí v menším objemu, ale účtovali množství paliva, které bylo objednáno. Kontrole jakosti nevyhovělo ze 14 odebraných vzorků 5 vzorků hnědého uhlí, u nichž bylo laboratorními zkouškami zjištěno, že nevyhověly deklarovaným parametrům zrnitosti, a tři z nich nevyhověly také dalším stanoveným jakostním ukazatelům. Většina šetření dosud probíhá, pokuty za necelých 40 000 korun byly uloženy pouze v 15 případech, a to za méně závažné správní delikty. Vzhledem k vysokému procentu zjištěných nedostatků i rostoucímu počtu stížností spotřebitelů budou kontroly prodeje tuhých paliv a jejich jakosti v roce pokračovat 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.  

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena