U řetězu PHENIX LED LIGHT hrozí úraz elektrickým proudem

(Praha, 12. listopad 2015) Při výběru elektrického vánočního osvětlení by si spotřebitelé měli pozorně prohlédnout značení výrobku. Při kontrolách těchto výrobků Česká obchodní inspekce zjistila, že je na vnitřním trhu v nabídce pro spotřebitele světelný řetěz, který představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem. Byl sice označen značkou shody a vybaven českými informacemi o určení výrobku a způsobu použití, ale chyběly údaje o výrobci, případně dovozci. Vzhledem ke konstrukčním vadám ČOI nařídila okamžité stažení nebezpečného řetězu z distribuce a jeho zpětné převzetí od spotřebitelů. Jedná se o výrobek:

Elektrický vánoční světelný řetěz PHENIX LED LIGHT

EAN: 8242021458480

Výrobce/dovozce neznámý

Celá  zpráva (MS-Word 97):

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena