Údajně drahé kameny ve špercích byly ze skla

(Plzeň, 13. červen 2016) Inspektoři Plzeňského a Karlovarského inspektorátu České obchodní inspekce se na začátku dubna 2016 zaměřili na prodejny klenotů v Karlových Varech. Prověřovali, zda při prodeji šperků osazených vzácnými kameny nedochází ke klamání spotřebitele. Důvodem k mimořádné kontrolní akci byla skutečnost, že prakticky od roku 2010, kdy je prodej šperků průběžně monitorován a kontrolován, jsou nedostatky zjišťovány cca v 70 % provozoven. Prodávající stále zákazníkům při prodeji nejčastěji tvrdí, že šperky jsou osazeny drahými kameny, ale ve skutečnosti se jedná o levné napodobeniny. Tyto klamavé praktiky byly u některých prodejců zjišťovány i opakovaně. „Odborným posouzením pravosti 7 šperků v laboratoři GŘ Cel zakoupených v 5 provozovnách bylo zjištěno, že pět ze sedmi odebraných vzorků nemělo deklarované vlastnosti, ve zbylých dvou probíhá ještě doplňkové zkoumání, které však s největší pravděpodobností potvrdí rovněž nepravdivé údaje v deklarovaných vlastnostech. Ve dvou případech bylo dokonce zjištěno místo deklarovaných drahokamů či syntetických kamenů užití pouhého skla! Alarmující zjištění v těchto případech je, že v několika z nich se jednalo o subjekty, které byly za tyto delikty již v minulosti pokutovány. V současné době je vedeno s kontrolovanými subjekty správní řízení o uložení pokut, které nebudou rozhodně zanedbatelné,“ řekl Jan Řezáč, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Plzni.

Celá zpráva a přílohy zde:


Celá zpráva zde:

2016-06-13-sperky-plzen.doc (, 46,50 KB)

foto-c.-1.jpg (, 954,89 KB)

foto-c.-2.jpg (, 865,07 KB)

foto-c.-3.jpg (, 613,28 KB)

foto-c.-4.jpg (, 801,32 KB)

foto-c.-5.jpg (, 848,10 KB)

foto-c.-6.jpg (, 824,42 KB)

foto-c.-7.jpg (, 810,07 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena