Udělat si čas na uzavření cestovní smlouvy se vyplatí

Zpráva o kontrolách cestovních kanceláří a agentur za 1. -3. čtvrtletí 2012

Praha, 29. listopad 2012) Katalogy cestovních kanceláří a agentur nabízejí poslední zájezdy a pobyty pro letošní rok a co nevidět nabídnou výběr všech možných lákadel na rok příští. Je tedy také čas k bilanci kontrol podnikatelů v cestovním ruchu, které provedla za ¾ roku Česká obchodní inspekce, a to jak na základě podnětů jejich nespokojených klientů, tak i na základě vlastního monitorování nabídky tohoto trhu. Z výsledků kontrol vyplynulo, že podnikatelé v oblasti cestovního ruchu povinnosti stanovené zákony stále porušují. Ve srovnání s rokem 2011 počet zjištěných porušení vzrostl o 10 %. Inspektoři zjistili při 89 kontrolách z 231 porušení jedné nebo více povinností, zejména informací o právech spotřebitelů při reklamaci, užívání klamavých obchodních praktik, neseznámení s cenou a také nesprávné vyřizování reklamací. Na zvyšování právního vědomí podnikatelů v cestovním ruchu spolupracuje ČOI s profesními sdruženími a tuto oblast trhu bude sledovat i nadále.

Celá tisková zpráva k dispozici ve formátu MS-Word 97


Celá zpráva zde:

1130-tz-cestovni-kancelare-a-agentury-1-3-q2012.doc (, 54,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena