Únor 2014: zachyceno 8 závadných pohonných hmot

(Sledování jakosti pohonných hmot v únoru 2014) 

(Praha, 20. březen 2014)  Z 238 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic Českou obchodní inspekcí v průběhu února nevyhovělo jakostním ukazatelům technických norem 8 vzorků. Závady v jakosti byly zjištěny u 5 vzorků motorové nafty, dvou vzorků LPG pro pohon a jednoho vzorku směsného paliva. Nejčastější závadou u nafty byl bod vzplanutí, a to až o 22,5 °C nižší, než stanoví příslušná norma. Dva vzorky LPG obsahovaly nadlimitní obsah síry a u jednoho vzorku směsného paliva byl zjištěn obsah metylesterů mastných kyselin pod limitem stanoveným technickým předpisem. Se všemi kontrolovanými subjekty bude vedeno správní řízení a po nabytí právní moci bude rozhodnutí o pokutě zveřejněno na stránkách ČOI.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2014-03-20-tz-pohonne-hmoty-unor2014.doc (, 119,00 KB)

2014-03-20-tz-pohonne-hmoty-02-2014.xls (, 41,50 KB)

2014-03-20-tz-pohonne-hmoty-01az02-2014.xls (, 42,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena