Upozornění ČTÚ a ČOI uživatelům zařízení pro přenos dat

(Praha, 6. únor 2012) Užíváte zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz v souladu se zákonem? Provozem rádiového vysílacího zařízení, které nesplňuje požadavky všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12, se uživatel – fyzická osoba vystavuje riziku sankce ze strany ČTÚ až do výše 100 000 Kč. Jedná se o rádiová zařízení dle NV č. 426/2000 Sb. (Wideband Data Transmission Systems incl RLANs), jejichž počet na trhu stoupá, avšak s rozšířením těchto technologií se na českém trhu objevuje i řada zařízení bez povinných informací.
Uživatel tak např. neobdrží informaci o podmínkách použití a omezení použití daného rádiového vysílacího zařízení pro třídu 2 dle směrnice RTTE 1999/5/EC (NV č. 426/2000 Sb.) – na výrobku, obalu a průvodní dokumentaci tak chybí identifikační znak třídy ; na obalu není uvedena informace o omezení (stručně textem či piktogramem), anebo podrobné vysvětlení omezení v průvodní dokumentaci. Každá z těchto chybějících informací může pro uživatele znamenat riziko pokuty.
 
Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:

Celá zpráva zde:

0206-tz-omezeni-wlan-24-a-5-ghz.doc (, 68,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena