Úřady zrušily živnostenská oprávnění předváděcím firmám

(Praha, 19. září 2013)  Česká obchodní inspekce v případech závažných a opakovaných porušení zákonů podnikatelskými subjekty, u nichž se sankce i ukládaná opatření míjejí účinkem, navrhuje příslušným živnostenským úřadům, aby jim zrušily oprávnění k podnikatelské činnosti. V letošním roce dosud rozhodly živnostenské úřady pravomocně o zrušení živnostenských oprávnění u čtyř firem, které pořádaly předváděcí akce pro seniory. „Považuji za velkou satisfakci, že se k postihu nekorektních podnikatelů, kteří parazitují na důchodcích jako nejslabší sociální skupině a hrubě porušují zákony, přidaly také další orgány,“ řekl Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

Na návrh České obchodní inspekce bylo od začátku roku 2013 příslušnými živnostenskými úřady pravomocně zrušeno živnostenské oprávnění nejméně čtyřem podnikatelským subjektům, které pořádaly předváděcí akce zejména pro seniory. Zrušení oprávnění se vztahuje i na vázané živnosti, např. uzavírání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Jedná se o tyto subjekty:

 • 1. Česká reklamní společnost, s. r. o. (IČ 242 09 341)
  • živnostenské oprávnění zrušeno k 13. 8. 2013
  • v období 2012-13 uložila ČOI společnosti 25 pokut v celkové výši 5,9 mil. Kč.
 • Radek Bargel (IČ 711 25 591)
  • živnostenské oprávnění zrušeno k 29. 7. 2013
  • v období 2012-13 uloženy Českou obchodní inspekcí 4 pokuty v celkové výši 51 000 Kč
 • Reklamní společnost SENIOR, s. r. o. (IČ 242 85 102)
  • živnostenské oprávnění zrušeno k 2. 7. 2013
  • v období 2012-13 uloženo ČOI 6 pokut v celkové výši 880 000 Kč, dalších 5 správních řízení nebylo dosud ukončeno
 • Cool Home, s. r. o. (IČ 290 48 087)
  • živnostenské oprávnění zrušeno k 19. 3. 2013
  • v období 2012-13 uloženo Českou obchodní inspekcí 5 pokut v celkové výši 262 000 Kč

Ve většině případů byly sankce uloženy za porušení zákona o ochraně spotřebitele, zejména za opakované nedovolené užívání nekalých (klamavých i agresívních) obchodních praktik při předváděcích prodejních akcích – za neposkytování pravdivých a úplných informací o výrobcích, o podmínkách odstoupení od smlouvy apod.

Příslušným živnostenským úřadům podala Česká obchodní inspekce od listopadu 2012 nejméně 13 návrhů na zrušení živnostenského oprávnění různým podnikatelským subjektům a další návrhy připravuje, z toho se v 8 případech jednalo o pořadatele předváděcích akcí.

 


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena