V červnu horší jakost motorové nafty, u benzinů zlepšení

Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot – červen a 1. pololetí 2013

(Praha, 7. srpen 2013) V průběhu 1. pololetí bylo u čerpacích stanic na celém území České republiky odebráno ke kontrole jakosti celkem 1198 vzorků pohonných hmot, z nichž nevyhovělo požadavkům jakostních norem 37, tj. 3,1 %. Největší část kontrolovaných vzorků tvořily motorové nafty (45,9 %), dále benzíny (34,5 %) a LPG (13 %). „Závady v jakosti byly zjištěny u 18 vzorků motorové nafty, 15 automobilových benzínů a 4 vzorků směsného paliva. Další odebrané pohonné hmoty byly bez závad. V porovnání se stejným obdobím roku 2012 poklesl sice podíl nejakostních vzorků pohonných hmot o půl procenta, ale počet porušení s vážným podezřením na nedovolenou manipulaci s palivem je stále vysoký,“ konstatoval Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. V červnu bylo odebráno celkem 211 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 z nich, tj. 3,8 %. Odběry vzorků motorových paliv pokračují i nadále podle plánu kontrol.

Přílohy:
Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97
Jakost pohonných hmot – červen 2013 (ve formátu MS-Excel)
Jakost pohonných hmot leden – červen 2013 (ve formátu MS-Excel)
Porovnání výsledků ČAPPO – červen 2013
Porovnání výsledků 1. pololetí 2012 a 2013  


Celá zpráva zde:

130807-tz-i-pohonne-hmoty-cerven-a-1pol-2013.doc (, 68,00 KB)

130807-tz-jakost-ph-cerven2013.xls (, 42,00 KB)

130807-tz-jakost-ph-leden-cerven2013.xls (, 43,50 KB)

130807-tz-cappo-cerven2013.xls (, 35,00 KB)

130807-tz-i-jakost-phm-1.pololeti-2012-a-2013.xls (, 37,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena