V dubnu třikrát více síry v LPG

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v dubnu 2014)

(Praha, 20. květen 2014) Kontroly pohonných hmot pokračovaly podle harmonogramu odběrů také v dubnu 2014. Z celkem 243 odebraných vzorků pohonných hmot jich nevyhovělo 15 – 6,2 %, což je v měsíčním porovnání nejhorší výsledek od prosince 2011 (7,4 % nejakostních vzorků). Důvodem je vyšší počet nejakostních vzorků LPG pro pohon. Na základě nedostatků zjištěných u vzorků LPG pro pohon v průběhu března, zaměřila ČOI svou pozornost ve větší míře právě na toto palivo. Laboratorní rozbory toto podezření potvrdily: z 39 odebraných vzorků LPG byl u 10 z nich zjištěno překročení limitního obsahu síry, a to až trojnásobně. Z dalších pohonných hmot nesplnily jakostní požadavky technických norem 3 vzorky motorové nafty, 1 vzorek směsného paliva a 1 vzorek automobilového benzínu. Zakázáno bylo téměř 5 tisíc litrů nejakostních pohonných hmot za cca 100 tisíc korun.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97) s přílohami (MS-Excel 97) ke stažení:


Celá zpráva zde:

2014-05-20-tz-kontroly-phm-duben-2014.doc (, 156,00 KB)

2014-05-20-phm-4-14.xls (, 42,00 KB)

2014-05-20-phm-1az4-14.xls (, 43,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena