V květnu opět nejakostní LPG

Dílčí zpráva o kontrolách jakosti pohonných hmot v květnu 2014

(Praha, 26. červen 2014) V květnu odebrali pracovníci ČOI u čerpacích stanic celkem 187 vzorků motorových paliv. Odchylky od jakostních norem byly zjištěny u 8 vzorků LPG pro pohon a 1 vzorku FAME. Ostatní kontrolované vzorky pohonných hmot stanoveným požadavkům technických norem vyhověly.  Vysoké riziko pro motory automobilů i provozovatele čerpacích stanic představuje opakovaně zjištěné nadlimitní množství síry u téměř 30 % kontrolovaných vzorků LPG pro pohon. Vyšší koncentrace síry a sirovodíku v tomto palivu může závažným způsobem poškodit palivový systém vozidla, jakož i rozvody LPG pro pohon na čerpací stanici. Distribuci LPG pro pohon a kontrolám této pohonné hmoty bude věnována i nadále zvýšená pozornost.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97:
Přílohy ke stažení ve formátu MS-Excel:


Celá zpráva zde:

2014-06-26-kvalita-ph-kveten-2014.xls (, 41,50 KB)

2014-06-26-kvalita-ph-leden-kveten-2014.xls (, 43,50 KB)

2014-06-26-tz-phm-kveten-2014.doc (, 63,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena