V lednu nevyhověly tři vzorky nafty

(Praha, 19. únor 2015) Od prvních dnů ledna 2015 pokračovalo monitorování jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území České republiky a následné odběry vzorků ke kontrole. Z celkem 235 odebraných vzorků pouze tři vzorky motorové nafty nevyhověly, a to v jakostním parametru bod vzplanutí. Ten byl naměřen až o 10 °C nižší, než stanoví příslušná technická norma, což je minimálně 53 °C. Jedná se tzv. nedbalostní odchylku, která nasvědčuje kontaminaci tohoto paliva benzínem. Nižší bod vzplanutí představuje riziko snížení viskozity motorové nafty a zhoršení její mazivosti. Zákazy prodeje do doby zjednání nápravy byly vydány na cca 39 tisíc litrů nejakostní motorové nafty ve dvou případech a s provozovateli čerpacích stanic, u nichž bylo toto nevyhovující palivo zjištěno, budou vedena správní řízení o uložení pokuty.

 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-02-19-phm-leden-2015.doc (, 107,00 KB)

2015-02-19-priloha-phm-leden-2015.xls (, 41,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena