V říjnu nevyhověl pouze jeden vzorek nafty

(Dílčí zpráva o jakosti pohonných hmot v říjnu 2013)

(Praha, 21. listopad 2013)  V průběhu října pokračovalo dle plánu monitorování trhu s motorovými palivy a také kontroly jejich jakosti. Podle výsledků, kdy z 221 odebraných vzorků nevyhověl pouze jeden vzorek, a to motorové nafty, se nabízí optimistický předpoklad, že prodejci pohonných hmot více dbají o jakost prodávaných paliv a spotřebitelé mohou bez obav tankovat kdekoliv. Zkušenosti z minulého období však dokazují, že další měsíc může být situace naprosto odlišná, proto je pečlivý výběr ověřené čerpací stanice i nadále nezbytný. Až výsledky kontrol v dalších měsících ukážou, zda se jedná o přechodné nebo trvalé zlepšení, které by svědčilo o respektu kontrolovaných subjektů k zákonům a zejména o účinnosti řady opatření, přijatých v posledních třech letech. Rozhodnutí ČOI o pokutách uložených konkrétním čerpacím stanicím, včetně porušení jakosti nabízených pohonných hmot, jsou k dispozici na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/rozhodnuti-o-ulozeni-pokuty-za-poruseni-stanovene-jakosti-pohonnych-hmot/.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97) plus přílohy (MS-Excel 97):


Celá zpráva zde:

131121-tz-pohonne-hmoty-rijen-2013.doc (, 66,00 KB)

131121-phm-10-13.xls (, 41,00 KB)

131121-phm-1az10-13.xls (, 44,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena