Více spotřebitelů loni využilo mimosoudní řešení sporů

(Praha, 20. březen 2018) V loňském roce Česká obchodní inspekce zaznamenala 3 394 návrhů na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. V 1124 případech došlo k dohodě stran, 976 sporů bylo skončeno marným uplynutím lhůty (nedohodou). 740 návrhů bylo ze strany Oddělení ADR ze zákonných důvodů odmítnuto, ve 310 případech došlo ke zpětvzetí návrhu ze strany spotřebitele. Dohodou je tak vyřešena víc než polovina sporů, konkrétně je tomu tak v 53,5% případů, kterými se Oddělení ADR věcně zabývalo.


Celá zpráva zde:

18-03-20_TZ-ADR-2017 (doc, 76,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena