Vyberte si nejvýhodnější službu elektronické komunikace

(Praha, 19. březen 2012) Cenová kalkulačka, kterou zveřejnil na svém webu Český telekomunikační úřad, nabízí všem spotřebitelům jednoduchým a přehledným způsobem srovnání cen služeb elektronických komunikací a umožňuje jim vybrat si tu nejvhodnější službu.

Chování spotřebitelů, tj. uživatelů služeb, má pro existenci zdravého konkurenčního prostředí na maloobchodních trzích elektronických komunikací zásadní význam. Vyhledají-li si aktivní uživatelé srovnání cen a podmínek služeb jednotlivých operátorů, mohou najít lepší poskytovatele komunikačních služeb, a tím pozitivně ovlivnit nabídky operátorů na celém trhu. Jedním z vhodných nástrojů k dosažení tohoto cíle je cenová kalkulačka, která na základě vstupních údajů konkrétních uživatelů pro ně vybere relativně nejvhodnější nabídky služeb.

Český telekomunikační úřad uděluje akreditaci a s ním spojené logo cenovým kalkulačkám, které úspěšně prošly procesem akreditace. Dostupnost, přesnost výpočtu a aktuálnost, komplexnost, transparentnost a nezávislost kalkulačky byla prověřena ČTÚ a nezávislým technickým auditorem a spotřebitelům je k dispozici na adrese http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele/cenove-kalkulacky.html.

Nespokojenost s výší vyúčtování za služby elektronických komunikací či s kvalitou poštovních služeb
Spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s poskytováním služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, se mohou obracet na Český telekomunikační úřad, který je pověřen kontrolou dodržování kvality a prosazováním transparentnosti cen poskytovaných služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb včetně rovného přístup k nim. Úřad rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování ceny či kvality služeb elektronických komunikací a základních poštovních služeb, dohlíží na používání poctivých obchodních praktik, které nejsou vůči spotřebiteli nekalé, agresivní či klamavé, např. uvádění nepravdivých údajů, nebo zamlčení některých údajů ze strany poskytovatelů služeb elektronických komunikací nebo základních poštovních služeb a přijímá podněty a stížnosti ze strany spotřebitelů k této problematice.


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena