Výkup surovin – nepoctivě a bez ověřených vah

Dílčí zpráva za 1. čtvrtletí 2013

(Praha, 2. květen 2013) Výsledky kontrol výkupu druhotných surovin v posledních dvou letech vykázaly závady ve třetině kontrolovaných provozoven, proto byla tato kontrolní akce zařazena mezi celoroční akce ČOI. V průběhu 1. čtvrtletí navštívili inspektoři celkem 79 provozoven a porušení povinností stanovených příslušnými právními předpisy zjistili v téměř 30 % z nich. „Nejčastěji se jednalo o porušení zásad poctivosti prodeje, používání úředně neověřených měřidel a porušení informační povinnosti o ceně výkupu a dalších služeb,“ upřesnil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Celá tisková zpráva ke stažení (ve formátu MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

130502-tz-vykup-surovin-1q2013.doc (, 46,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena