Výsledky kontrol ČOI nyní na www

(Praha, 14. květen 2014) Česká obchodní inspekce s potěšením sděluje, že iniciativa OpenData.cz, sdružující pracovníky českých univerzit, spustila webový portál VysledkyKontrol.cz, který umožňuje všem zájemcům o informace z kontrolní činnosti ČOI získat její výsledky v přehlednější, diferencovanější a uživatelsky přívětivější podobě, než tomu bylo dosud. Data jsou pravidelně jednou za tři měsíce aktualizována doplněním nových údajů do stávajících zdrojových souborů, které se vztahují ke kontrolám provedeným od 1. ledna 2012. Česká obchodní inspekce nabízí svoje zkušenosti s projektem OpenData také dalším kontrolním a dozorovým orgánům, které hledají cestu, jak svou činnost veřejnosti co nejvíce přiblížit a její výsledky zveřejnit.

VysledkyKontrol.cz jsou aplikací postavenou nad daty, která ČOI poprvé zpřístupnila 27. září 2013 ve formátu Open Data, tedy bez omezení dalšího využití. Aplikace je výsledkem iniciativy OpenData.cz, sdružující pracovníky českých univerzit (MFF UK, FIS VŠE, FIT ČVUT) a umožňuje průběžné i zpětné vyhledávání kontrolovaných subjektů a pokut uložených ČOI od počátku roku 2012. Kromě IČ a názvu kontrolovaného subjektu jsou touto cestou dostupné údaje o datu zahájení kontroly, adrese kontrolované provozovny, zjištěné porušení předpisů a následně i výše pokuty, pokud je rozhodnutí o její výši pravomocné. Není-li u kontroly údaj o pokutě uveden, znamená to, že kontrola byla bez závad, případně že správní řízení stále probíhá a o pokutě nebylo dosud rozhodnuto nebo nenabyla právní moci. Databáze však zatím nabízí pouze možnost dohledání kontrol provedených u právnických osob. Zveřejnění kontrol podnikajících fyzických osob (živnostníků) je limitováno zákonem o ochraně osobních údajů.

ČOI svou účastí na tomto projektu sleduje svůj dlouhodobý záměr prohlubovat transparentnost své kontrolní a dozorové činnosti. Projekt Open Data je pro ČOI vítaným nástrojem pro realizaci tohoto záměru, zejména z hlediska minimalizace nákladů s tím spojených. To se plně týká i aplikace VysledkyKontrol.cz. Vkladem ČOI ke vzniku a provozu této aplikace je pouze pracovní čas, který věnují zaměstnanci oddělení IT vkládání nových dat.

Myšlenka zveřejňovat informace o kontrolní činnosti ČOI v podobě Open Data vznikla v březnu 2013 a příprava realizace trvala téměř půl roku. Větší část přípravného období zabralo řešení problematiky rozsahu zveřejňovaných údajů. Vzhledem k tomu, že zveřejňovaná data s sebou nenesou téměř žádná omezení pro využití subjekty ze soukromé, neziskové nebo akademické sféry, lze očekávat, že se v budoucnu objeví další vzájemně si konkurující aplikace založené na jejich využití.

Spuštěním aplikace VysledkyKontrol.cz však plány ČOI v oblasti Open Data nekončí. Ještě v průběhu května bude zveřejněna nová datová sada obsahující tentokrát seznamy padělků zajištěných při kontrolách. Připraveno je také uvedení nového typu dat z modelu RDF, který je dalším krokem k publikování dat v podobě Linked Data.

Česká obchodní inspekce spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR iniciuje novelizaci zákona o kontrole, která by, mimo jiné, umožnila všem kontrolním orgánům v ČR zveřejňovat též informace o kontrolách podnikajících fyzických osob ve stejném rozsahu, jako u osob právnických.

Česká obchodní inspekce současně předává zkušenosti s projektem Open Data kolegům ze Slovenské obchodní inspekce a Ministerstva vnitra Slovenské republiky, kteří projevili o jejich praktické využití zájem. V této souvislosti nabízí Česká obchodní inspekce svoje zkušenosti a pomoc i dalším kontrolním a dozorovým orgánům, které dosud hledají cestu, jak zajistit či zvýšit svou transparentnost a svou činnost veřejnosti co nejvíce přiblížit.


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena