Výsledky kontrol LED osvětlení

(Praha, 31. červenec 2012) Čtvrtá mezinárodní dozorová EMC kampaň zaměřená na LED světelné produkty na společném evropském trhu proběhla po dohodě pracovní skupiny ADCO EMC v 1. pololetí roku 2011 a zapojilo se do ní osmnáct národních dozorových orgánů, včetně České obchodní inspekce. Celkový stupeň shody LED světelných zařízení s technickými a administrativními požadavky byl hodnocen jako neuspokojivý – jen 29 výrobků ze 168 kontrolovaných bylo ve shodě s  technickými i administrativními požadavky. Posouzení technické dokumentace a požadavků na odolnost bylo prováděno na bázi dobrovolnosti, proto tyto výsledky nebyly při vyhodnocení celkové shody vzaty v potaz. Lze předpokládat, že celková shoda by při zahrnutí všech výsledků byla ještě nižší. Analýza výsledků kampaně a zpráva je publikována na www.ec.europa.eu.

Přílohy ve formátu MS-Word 97 ke stažení:
Celá tisková zpráva 
Zpráva ze 4. společné mezinárodní EMC dozorové kampaně (2011) – LED osvětlení (úplné znění) 


Celá zpráva zde:

0731-tz-led-osvetleni-eu-kampan.doc (, 70,00 KB)

0731-led-osvetleni-zaverecna-zprava-z-kampane-eu.doc (, 156,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena