Výsledky kontrol pyrotechniky v roce 2020

(Praha, 15. únor 2021) Česká obchodní inspekce v roce 2020 nabídku, prodej a skladování pyrotechnických výrobků. Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi ukládá obchodníkům bezpečné zacházení se zábavní pyrotechnikou, která by v některých případech mohla vážně ohrozit zdraví spotřebitele. ČOI v minulém roce uskutečnila 140 kontrol a ve 23 případech zjistila porušení tohoto zákona. „ Česká obchodní inspekce při kontrolách zaznamenala i prodeje mladistvým, kteří nemají podle tohoto zákona možnost zakoupení pyrotechnických výrobků z důvodu nesplnění věkového limitu. Používání pyrotechnických výrobků nezletilými osobami znamená nebezpečí jak pro ně samotné, tak i pro jejich okolí. ČOI bude v těchto kontrolních akcích pokračovat dále tak, aby bylo v maximální možné míře zamezeno prodeji nebezpečné zábavní pyrotechniky mladistvým osobám,“ říká ke kontrolám ředitel ČOI Mojmír Bezecný.


Celá zpráva zde:

2021-02-15-pyrotechnika-2020 (docx, 36,59 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena