Vysoké pokuty firmě NO STRESS

(Praha, 2. říjen 2013)  Přes četná a opakovaná varování před nekalými praktikami prodejců při předváděcích akcích si tyto společnosti stále nacházejí četnou klientelu z řad seniorů. Vnucují jim výrobky „zázračných“ vlastností, jejichž cena mnohonásobně převyšuje ceny srovnatelných výrobků na trhu, a nevybíravými způsoby je nutí k uzavření nevýhodných smluv a nestandardních ujednání. „K nováčkům mezi předváděcími firmami patří NO STRESS, s. r. o. Za necelý rok svého působení stačila předstihnout v nekalých obchodních praktikách řadu dalších společností. Za nekalé obchodní praktiky i další porušení zákona o ochraně spotřebitele jí bylo uloženo dosud 7 pokut v celkové výši 2,23 mil. korun, nejvyšší pak 800 000 Kč. Proto bychom spotřebitele chtěli před touto společností varovat,“ řekl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Společnost s ručením omezeným NO STRESS, IČ 24851442, byla do obchodního rejstříku zapsána v listopadu 2012 a již při lednové předváděcí akci v Chebu u ní inspektoři ČOI zjistili užití klamavých obchodních praktik. Tatáž zjištění, včetně dalších porušení zákona o ochraně spotřebitele, byla popsána v kontrolních protokolech ČOI z předváděcích akcí v následujících měsících v Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou, Hradci Králové, Zlíně a Olomouci.

Zjištění jsou velmi podobná:
Inspektoři například opakovaně zjistili, že „výhra“ byla na předváděcí akci přislíbena těm spotřebitelům, kteří nejrychleji zvednou ruku. Následně bylo několika „výhercům“ řečeno, že vyhráli keramický pekáč, k čemuž jim byl přidán indukční vařič, přikrývky, polštáře a tzv. VIP karta. Současně jim bylo sděleno, že tyto výhry obdrží jedině při podepsání kupní smlouvy. Na to další účastníci akce rezignovali, ale jeden spotřebitel skutečně kupní smlouvu uzavřel, a to na částku 7 990 Kč.

Při další předváděcí a prodejní akci se účastníci–inspektoři ČOI dověděli, že jsou výherci hlavní „výhry“ (výrobků prezentovaných na akci), nicméně k jejich získání by si museli zakoupit parní čistič. Při jiné akci sdělil reprezentant předváděcí společnosti hned několika spotřebitelům, že vyhráli zlatý bonus (tj. všechny prezentované výrobky). Získání této „výhry“ podmínil opět sepsáním kupní smlouvy na výrobky v ceně 29 990 Kč, na což někteří účastníci rezignovali, ale jeden spotřebitel tuto smlouvu skutečně uzavřel. Ve všech případech se jednalo o zakázané užití nekalých obchodních praktik, konkrétně o klamavé informace o tom, že účastník vyhrál, přestože pro získání výhry by musel vynaložit nemalé prostředky.
 
Společnost NO STRESS dále porušila informační povinnosti tím, že nepravdivě informovala spotřebitele o jeho právech při odstoupení od kupní smlouvy – konkrétně požadovala platbu 8000 Kč za deaktivaci VIP karty, která je automaticky aktivována uzavřením smlouvy.

Dalšími delikty bylo neseznámení spotřebitelů s cenou výrobků, porušení povinností stanovených pro přijetí a vyřízení reklamace či diskriminace spotřebitele – nevpuštění řádně přihlášeného účastníka (inspektora ČOI) na akci. V několika případech bylo zjištěno také porušení zákona o technických požadavcích na výrobky.
Od začátku letošního roku bylo provedeno u firmy NO STRESS, s. r. o., celkem 18 kontrol. Za stejné období přijala ČOI 13 podání spotřebitelů, kteří si stěžovali na porušování svých práv zmíněnou společností – např. při odstoupení od smlouvy, nevyřízení reklamace a na další nedostatky.

Za prokázaná opakovaná porušení povinností stanovených platnými právními předpisy již bylo společnosti NO STRESS pravomocně uloženo 7 pokut v celkové výši 2 230 000 Kč. Zatím nejvyšší pokuta, 800 000 Kč uložená příkazem, nabyla právní moci 10. srpna 2013. Další šetření probíhají. Kontrolovaný subjekt, NO STRESS, s. r. o., žádnou z uložených sankcí ve stanovené lhůtě neuhradil. Proto byly dlužné částky předány jako pohledávky k vymáhání příslušnému celnímu úřadu.


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena