Xylofon MDL 9207 je ke hře nevhodný

(Praha, 20. říjen 2015) Při průběžném monitorování trhu s hračkami Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce xylofon, který představuje pro nejmenší spotřebitele vážné riziko. Tato hračka nebyla při prodeji označena povinnými identifikačními údaji a česká informace o věku dítěte, pro něž je určena, byla v rozporu s piktogramem od výrobce na obalu výrobku. Při laboratorní zkoušce tahem se utrhly části bílého pěnového podkladu destiček a také 4 čepy, které přidržují kovové destičky xylofonu. Tím vznikly nežádoucí malé části, které zcela zapadnou do zkušebního válce. Při hře s xylofonem je proto možné, že malé dítě vloží uvolněné části hračky do úst a následně si jejich vdechnutím poraní dýchací cesty. Distribuce xylofonu byla zakázána a informace o výrobku jsou zveřejněny v systému RAPEX pod číslem A 11/0081/15.


Celá zpráva zde:

2015-10-20-xylofon-mdl-9207.doc (, 1,08 MB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena