Zákon o obalech byl loni porušován méně

(Praha, 5. únor 2016) Na projektu České obchodní inspekce, jehož cílem bylo ověřit, jak osoby uvádějící obaly na trh a do oběhu dodržují povinnosti stanovené zákonem o obalech a zákonem o ochraně spotřebitele pro nakládání s vratnými zálohovanými obaly, se podílely všechny inspektoráty. Celkem bylo v období od března do konce listopadu 2015 provedeno 1204 kontrol a nedostatky byly zjištěny celkem ve 164 případech. Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty režim výkupu vratných zálohovaných obalů stanovený zákonem o ochraně spotřebitele. Porušení povinností vyplývajících ze zákona o obalech pro uvádění obalů na trh a do oběhu bylo zjištěno pouze ve 3,2 % kontrol. Za zjištěná porušení zákona o obalech bylo uloženo celkem 30 pokut v souhrnné výši 100 500 Kč. Další pokuty za nedostatky v režimu výkupu vratných zálohovaných obalů ve výši 152 000 Kč byly uloženy nejméně v 86 případech, a to včetně jiných porušení zákona o ochraně spotřebitele. „Počet kontrol zaměřených na subjekty uvádějící obaly na trh a do oběhu byl oproti roku 2014 zvýšen na více než dvojnásobek, a přesto byl poměr nedostatků podstatně nižší. Podle výsledků kontrolní akce lze usuzovat na určité zlepšení při plnění povinností, stanovených zákonem o obalech. Zatím však nedošlo ke změně k lepšímu v informacích pro spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů. S porušením této povinnosti, a tím i zákona o ochraně spotřebitele, se setkali inspektoři v každé desáté kontrolované provozovně,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena