Zákon o obalech stále porušují prodávající, výrobci i dovozci

(Závěrečná zpráva za rok 2013)

(Praha, 7. leden 2014)  Subjekty, které uvádějí na trh jakékoliv obaly, konkrétně výrobci, dovozci, musí respektovat celou řadu ustanovení specifikovaných zákonem o obalech, z nichž některá dozoruje Česká obchodní inspekce. Jedná se zejména o dodržování limitů obsahu těžkých kovů v obalech a odpovědnost za zabezpečení zpětného odběru těchto obalů. Prodávající pak jsou mimo jiného povinni dodržovat ustanovení týkající se vratných zálohovaných obalů. Porušení zákona o obalech zjistili inspektoři v cca 5 % z 840 kontrol. Častěji se však při kontrolách u prodávajících setkávali s nedodržováním informace o ceně za vykupované vratné obaly, jak ukládá zákon o ochraně spotřebitele. Do závěru kontrolní akce bylo uloženo na místě 73 pokut za téměř 100 000 Kč, pokuty za závažnější zjištěné nedostatky budou uloženy kontrolovaným subjektům ve správním řízení v následujícím období.

Celá tisková zpráva ke stažení (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

140107-tz-obaly-2013.doc (, 51,00 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena