Zboží za akční ceny a sezónní slevy – a víme, za kolik?

(Praha, 7. září 2015) O tom, že Češi milují slevy a různé výprodejní akce není sporu a obchodníci toho umějí využívat stejně jako nepozornosti kupujících při placení. Kontroly České obchodní inspekce prokázaly, že prodejci stále porušují závazné právní předpisy, a to zejména na začátku slevové akce, kdy inspektoři zjišťují nesprávné účtování nebo chybějící ceny nejčastěji. Z celkového počtu více než tisíc kontrol ve 2. čtvrtletí 2015, včetně opakovaných kontrol i mimořádných kontrolní akcí, byly zjištěny nedostatky v 493 případech, tj. v téměř polovině kontrolovaných provozoven. Za prokázané porušení povinností bylo v hodnoceném období pravomocně uloženo téměř 400 pokut za 3 miliony korun. Ke kontrolní činnosti byly kromě vlastních poznatků využity i podněty spotřebitelů, kteří stále častěji reagují na prohřešky prodejců nabízejících výhodnou koupi. „Při četnosti slevových akcí, které jsou mnohdy časově velmi omezené, je téměř nemožné všechny konkrétní podněty spotřebitelů prověřit. Setkáváme se také s případy, kdy si spotřebitelé nepřečtou pozorně podmínky slevové akce, nesplní podmínky jejího poskytnutí, a protože slevu nezískali, podají podnět ke kontrole. V těchto případech doporučuji, aby spotřebitelé ihned na místě žádali vysvětlení, proč jim sleva nebyla poskytnuta, a správné účtování deklarované ceny zlevněného zboží aby si zkontrolovali při zaplacení,“ radí Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena