Zhutňovací stroje prošly kontrolami téměř bez závad

(Praha, 2. březen 2015) Dozorová akce České obchodní inspekce zaměřená na zhutňovací stroje, tj. strojní zařízení, používaná na velkých i malých stavbách pro zhutnění podkladů a základů pro stavbu, probíhala od 24. 3. do 30. 6. 3014. Jejím hlavním cílem bylo zmapování trhu s těmito výrobky, zjištění stavu průvodní dokumentace k výrobku, kontrola označení shody CE a dalšího povinného značení podle zákona o technických požadavcích na výrobky a příslušných prováděcích a technických předpisů. Kontrolováno bylo celkem 46 výrobků u 20 distributorů a 1 výrobce, a také 13 půjčoven těchto malých stavebních mechanizací. V průběhu kontrol nebyly kromě formálních nedostatků u tří výrobků zjištěny žádné závažnější závady. Kontrolovaným osobám byla uložena opatření k odstranění nedostatků bez sankčního postihu, neboť tato opatření byla ve stanoveném termínu splněna.

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena