Značení alkoholických nápojů téměř bez závad

(Praha, 7. říjen 2015) V průběhu 1. pololetí bylo Českou obchodní inspekcí zkontrolováno celkem 2182 provozoven, při nichž se inspektoři zaměřili rovněž na znační  lihovin a nakládání s nimi. Tyto povinnosti byly porušeny pouze v jednom případě, další nedostatky, zejména porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, však byly zjištěny ve 40 % kontrol. V hodnoceném období bylo pravomocně uloženo téměř 800 pokut za cca 2,5 milionu Kč, vydány zákazy prodeje na 2101 kusů výrobků v celkové hodnotě 91 812 Kč a zakázáno používání 155 kusů úředně neověřených měřidel.  „Prodejci alkoholických nápojů se sice snaží dodržovat závazné právní předpisy týkající se prodeje alkoholických nápojů, stále však porušují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele. Nedodržují zejména deklarované míry nápojů či množství podávaných pokrmů, používají neověřená měřidla a nesprávně účtují. Poměrně často také neseznamují spotřebitele s cenami výrobků a služeb a nevydávají na vyžádání řádně vyplněné doklady o koupi,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena