Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

(Praha, 9. květen 2016) Předmětem kontroly České obchodní inspekce byla cementová lepidla. Před započetím dozorové akce byla Česká obchodní inspekce iniciátorem opravy normy ČSN EN 12004+A1, která stanoví požadavky na vlastnosti cementových lepidel. Kontrolní akce navazovala na zjištění z roku 2013, kdy při šetření podnětu laboratorní zkoušky odebraného vzorku cementového lepidla prokázaly, že výrobek nesplňuje základní vlastnosti pro uvedení na trh EU. Změna příslušné technické normy spočívala v definici termínu flexibilita a je účinná od 1. 4. 2015. V roce 2015 proběhlo v rámci projektu celkem 109 kontrol a zkontrolováno bylo 115 druhů výrobků.  Z odebraných 4 vzorků cementových lepidel 2 vzorky nevyhověly stanoveným požadavkům. Zákazy prodeje byly vydány na celkem 97 kusů a 7650 kg výrobků v prodejní ceně 54 659,50 Kč. Správní řízení čeká celkem 10 kontrolovaných subjektů. Tento kontrolní projekt nebyl ukončen a pokračuje v roce 2016 kontrolami u výrobců.


Celá tisková zpráva zde:


Celá zpráva zde:

2016-05-09-cementova-lepidla.doc (, 71,50 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena