Značení obuvi – 2014

(Praha, 21. duben 2015) Samostatná kontrolní akce zaměřená na značení obuvi byla do plánu činnosti ČOI zařazena v roce 2014 poprvé a jejím výsledkem byly nedostatky zjištěné v téměř 60 % kontrol z 1304 provedených. Následné zákazy prodeje se vztahovaly na více než 10 tisíc párů obuvi v hodnotě 1,6 milionu korun. Nejčastějším porušením byl prodej výrobků bez údajů o výrobci nebo dovozci a chybějící označení materiálů použitých v hlavních částech obuvi. Téměř stejně často nebyl spotřebitel náležitě seznámen se správným způsobem použití a údržby zakoupené obuvi nebo s její cenou. „Tyto nedostatky, které lze zejména v provozovnách se širokým sortimentem přičítat nízké odbornosti prodávajících či nekvalifikovanosti jejich personálu, mohou následně vést ke zbytečným reklamacím a nespokojenosti spotřebitelů s užitnými vlastnostmi výrobků. Proto doporučuji spotřebitelům, aby řádné značení obuvi sledovali a aby vyžadovali po prodávajícím maximum informací o vhodném způsobu použití vybraných výrobků a jejich správné údržbě. Pro nás je vysoký poměr kontrolních zjištění signálem, že je třeba se tomuto segmentu trhu důsledně věnovat i v dalším období,“ zhodnotil výsledky kontrolní akce Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

 

Celá tisková zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:

2015-04-21-znaceni-obuvi-2014.doc (, 59,50 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena