Značení textil – 3.Q 2015

(Praha, 8. leden 2016) Kontroly České obchodní inspekce, zaměřené ve 3. čtvrtletí 2015 na ověřování podmínek prodeje textilních výrobků a jejich značení opět potvrdily, že část prodejců tohoto sortimentu má stále problémy s dodržováním povinností, které jim stanoví zákon o ochraně spotřebitele a evropské nařízení o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. V průběhu 738 kontrol byly nedostatky zjištěny ve více než polovině z nich. Na 1625 kusů textilních výrobků v hodnotě 357 157 Kč, které nebyly stanoveným způsobem označeny, vydali inspektoři zákaz prodeje. Celkem bylo ve 3. čtvrtletí v průběhu této kontrolní akce pravomocně uloženo 339 pokut v souhrnné výši 2 102 500 Kč, a více než čtvrtina těchto pokut právě v souvislosti s nesprávným značením materiálového složení textilních výrobků. „Prodávající, kteří nabízejí neoznačené nebo nesprávně označené textilní výrobky, si zřejmě neuvědomují, že kromě porušení právních povinností hazardují také s důvěrou spotřebitelů, jestliže jim prodají například oděv, který nemá požadované vlastnosti, a nelze vyloučit, že i s jejich zdravím, zejména v případě malých dětí citlivých na některé materiály nebo alergiků,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce. 

Celá  zpráva (MS-Word 97):


Celá zpráva zde:
2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena