Většina testovaných vzorků tuhých paliv vyhověla

(Praha, 18. únor 2022) Česká obchodní inspekce v minulém roce kontrolovala dodržování povinností při prodeji tuhých paliv, které obchodníkům ukládá zákon o ochraně ovzduší. Inspektoři ČOI se také zaměřili na kontrolu zásad poctivosti prodeje a poskytování služeb, dodržování zákazu užívání nekalých obchodních praktik a plnění informačních povinností. ČOI uskutečnila kontroly u 38 tuzemských hospodářských subjektů a porušení právních předpisů zjistila u 11 z nich.

Více než polovina kontrolovaných ručních zvedáků nesplnila technické požadavky

(Praha, 17. únor 2022) Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na plnění technických požadavků, které musí být dodržovány u ručních zvedáků dodávaných na tuzemský trh. Celkem zkontrolovala 26 výrobků a nedostatky zjistila u 14 výrobků. Jeden výrobek byl vyhodnocen jako nebezpečný a bylo nařízeno jeho stažení z trhu, protože z důvodu nedostatečné konstrukční pevnosti by mohlo dojít k deformaci zvedáku a následnému zřícení vozidla.

Každá třetí kontrola u prodejců pyrotechniky odhalila porušení zákona

(Praha, 14. únor 2022) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontrolní akci, která se uskutečnila ke konci roku 2021, kdy má spotřebitelská veřejnost zvýšený zájem o koupi zábavní pyrotechniky. Od 29. listopadu do 31. prosince 2021 ČOI provedla 185 kontrol a porušení právních předpisů zjistila při 62 kontrolách (33,5 %). Obchodníci nejvíce porušovali zákon o pyrotechnice ve vedení evidence skladovaných pyrotechnických výrobků a nedodržení obecných požadavků na skladování pyrotechnických výrobků. V rámci této akce zakázala prodej 1 201 kusů pyrote...

Kontroly nafty i benzínu v roce 2021 dopadly nejlépe v historii

(Praha, 7. únor 2022) Česká obchodní inspekce zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1247 odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň ČOI odebrala 1015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.

Kontroly pohonných hmot v roce 2021 odhalily zhoršení u LPG

(Praha, 4. únor 2022) Česká obchodní inspekce pravidelně vyhodnocuje a předkládá spotřebitelské veřejnosti souhrnné výsledky z kontrolní činnosti zaměřené na jakost pohonných hmot. V roce 2021 odebrala celkem 2 611 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 19 vzorků (0,7 %). V průběhu roku 2021 uložila ČOI zákaz prodeje na 36 412,75 litrů pohonných hmot v hodnotě 830 873 Kč. Oproti roku 2020 došlo k mírnému zhoršení, jelikož v tomto roce, z 2 251 odebraných vzorků pohonných hmot, nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzork...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena