Rizikové výrobky

Pozor při koupi dětského pískacího kladiva

(Praha, 7. srpen 2017) Oblíbenou dětskou zábavou jsou často hračky, které vydávají různé zvuky. Ne vždy jsou však všechny bezpečné. Česká obchodní inspekce zjistila na trhu typ hračky „Pískací kladivo FUNNY GAVEL,“ které překračuje hodnoty akustického tlaku předepsané pro bezpečné hračky a tím může dojít k poškození sluchu dítěte.

ČOI varuje i před e-shopy na CZ doméně

(Praha, 19. květen 2017) V nedávné době se objevilo mnoho internetových stránek s „.cz“ koncovkou nabízejících zejména obuv, na kterých se nevyskytují žádné údaje o prodávajícím. Obchodní podmínky nasvědčují tomu, že se jedná o nepovedený (automatický) překlad do českého jazyka. Česká obchodní inspekce před nákupem na těchto doménách spotřebitele varuje. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Mimořádná akce ČOI zajistila zboží v hodnotě téměř 700 tisíc

(Ústí nad Labem, 24. dubna 2017) Opakované porušení práv duševního vlastnictví se tradičně objevuje v příhraničních oblastech na tržnicích. To potvrdila i mimořádná kontrola České obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje v  obci Hřensko, při které inspektoři zajistili 1 430 kusů napodobenin v celkové hodnotě originálů 676 800 korun.  Celá  zpráva (MS-Word 97):

Elektrické paralyzéry neodpovídaly bezpečnostním požadavkům

(Ústí nad Labem, 18. dubna 2017) Správné, funkční a bezpečné používání elektrických paralyzérů může být účinnou ochranou. Technické a bezpečností parametry však musí být v souladu s právními předpisy tak, aby nedocházelo k případnému zdravotnímu poškození jak uživatele, tak útočníka.   Celá  zpráva (MS-Word 97):

U hračky JO-JO – medvěd existuje nebezpečí uškrcení

(Hradec Králové, 30. březen 2017) Některé nabízené a prodávané hračky mohou být pro nejmenší spotřebitele zvláště nebezpečné. To v případě i plastové hračky JO-JO medvěd, u které inspektoři ČOI zjistili, že hrozí nebezpečí uškrcení, jelikož pružná šňůra se může dítěti ovinout kolem krku.  Celá  zpráva (MS-Word 97):

Řehtací pytlík může poškodit zdraví dítěte

 (Ústí nad Labem, 23. březen 2017) Zvukové hračky jsou mezi dětmi velice oblíbené. Jejich nákup by měl být uvážený a je vždy vhodné si zkontrolovat, zda hračka splňuje všechny bezpečnostní požadavky. Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje trh s hračkami a zjistila, že na trhu v nabídce je hračka „řehtací pytlík na baterie,“ která představuje pro děti zdravotní riziko. Celá  zpráva (MS-Word 97):

Nebezpečná dřevěná hračka

(Praha, 28. února 2017) Tradiční dřevěné hračky jsou velmi oblíbenými výrobky, které rodiče svým dětem často kupuji. V případě dřevěné tahací želvy je nutné se mít na pozoru. Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR je v nabídce hračka, která může znamenat pro nejmenší spotřebitele riziko. Jedná se o hračku dřevěné tahací želvy.   Celá  zpráva (MS-Word 97):

Hračka neměla ani povinnou identifikaci

(Liberec, 27. února 2017) Plastová hračka s elastickou šňůrou na prst nesplnila povinné bezpečností požadavky na hračky určené dětem mladším 36 měsíců, včetně toho, že ji prodejce nabízel a prodával bez značení a identifikačních údajů. Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje trh v ČR, zda se v nabídce pro spotřebitele nenachází výrobek, který při používání může ohrozit bezpečnost dětí. Tentokrát to byla hračka - míček s obličejem a ušima.   Celá  zpráva (MS-Word 97):
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena