Pokuty za nejakostní paliva

 

Vysvětlivky ke zkratkám v názvech rozhodnutí:

• Příklad tvaru názvu:

Rozhodnutí – ČOI/ÚL/INT. TRADING SERVICES LIMITED, o.s./I./BA

znamená

Česká obchodní inspekce / inspektorát Ústecký a Liberecký / pokutovaný subjekt / římská I. nebo II. pro prvoinstanční či druhoinstanční rozhodnutí (pokud jsou zde obě římské číslice, jsou obě rozhodnutí v jednom dokumentu)/typ pohonné hmoty – /BA/. Dokumenty jsou ve formátu PDF.

Zkratky inspektorátů ČOI:

HP pro kraje Královéhradecký a Pardubický
JV pro kraje Jihočeský a Vysočina
JZ pro kraje Jihomoravský a Zlínský
MO pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký
PK pro kraje Plzeňský a Karlovarský
SP pro kraje Středočeský a Hlavní město Praha
ÚI Ústřední inspektorát
ÚL pro kraje Ústecký a Liberecký

Zkratky značení pohonných hmot:

BA značení benzínů
NM značení nafty
LPG značení LPG
CNG značení CNG
SMN značení směsného paliva
FAME značení metylesterů mastných kyselin
E85 značení etanolu

Rozhodnutí
Nabylo právomoci
Stalo se vykonatelným
12.07.2017
12.08.2017
18.05.2017
20.06.2017
25.04.2017
26.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
21.06.2017
22.07.2017
27.05.2017
27.06.2017
18.05.2017
20.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
22.03.2017
22.07.2017
07.02.2017
10.03.2017
29.11.2016
28.12.2016
24.11.2016
28.12.2016
23.11.2016
24.12.2016
23.11.2016
24.12.2016
17.11.2016
20.12.2016
12.11.2016
13.12.2016
06.10.2016
08.11.2016
05.10.2016
07.11.2016
02.09.2016
02.10.2016
31.08.2016
01.10.2016