Pokuty za nejakostní paliva

 

Vysvětlivky ke zkratkám v názvech rozhodnutí (používané značení od roku 2015):

Příklad tvaru názvu:

prvoinstanční rozhodnutí: 2017-01-13-TRADING SERVICES LIMITED-I-ba-jv

znamená: rok-měsíc-den(datum zveřejnění dokumentu)-pokutovaný subjekt-římská I.- (prvoinstanční rozhodnutí)-ba( typ pohonné hmoty) -jv (inspektorát)

druhoinstanční rozhodnutí 2017-01-13-TRADING SERVICES LIMITED-I-II-ba-jv

znamená: rok-měsíc-den(datum zveřejnění dokumentu)-pokutovaný subjekt-I-II-ba( typ pohonné hmoty) -jv (inspektorát)

druhoinstanční rozhodnutí (pokud jsou zde obě římské číslice, jsou obě rozhodnutí v jednom dokumentu)

Dokumenty jsou ve formátu PDF.

Zkratky inspektorátů ČOI:

HP pro kraje Královéhradecký a Pardubický
JV pro kraje Jihočeský a Vysočina
JZ pro kraje Jihomoravský a Zlínský
OM pro kraje  Olomoucký a Moravskoslezský  
PK pro kraje Plzeňský a Karlovarský
SP pro kraje Středočeský a Hlavní město Praha
ÚI Ústřední inspektorát
ÚL pro kraje Ústecký a Liberecký

Zkratky značení pohonných hmot:

BA(E5) značení benzínů
NM(B7) značení nafty
LPG značení LPG
CNG značení CNG
SMN značení směsného paliva
FAME značení metylesterů mastných kyselin
E85 značení etanolu

Rozhodnutí
Nabylo právní moci
Stalo se vykonatelným
06.10.2018
06.11.2018
05.10.2018
05.11.2018
24.09.2018
25.10.2018
27.09.2018
29.10.2018
27.09.2018
29.10.2018
16.08.2018
17.09.2018
12.09.2018
12.10.2018
07.09.2018
10.10.2018
05.09.2018
05.10.2018
07.09.2018
09.10.2018
18.08.2018
18.09.2018
30.07.2018
30.08.2018
26.07.2018
28.08.2018
18.07.2018
18.08.2018
03.07.2018
03.08.2018
15.06.2018
17.07.2018
08.06.2018
09.07.2018
25.05.2018
26.06.2018
03.05.2018
05.06.2018
18.03.2018
18.04.2018
12.03.2018
12.04.2018
27.02.2018
30.03.2018
14.02.2018
17.03.2018
06.12.2017
06.01.2018