Pokuty za nejakostní paliva

 

Vysvětlivky ke zkratkám v názvech rozhodnutí (používané značení od roku 2015):

Příklad tvaru názvu:

prvoinstanční rozhodnutí: 2017-01-13-TRADING SERVICES LIMITED-I-ba-jv

znamená: rok-měsíc-den(datum zveřejnění dokumentu)-pokutovaný subjekt-římská I.- (prvoinstanční rozhodnutí)-ba( typ pohonné hmoty) -jv (inspektorát)

druhoinstanční rozhodnutí 2017-01-13-TRADING SERVICES LIMITED-I-II-ba-jv

znamená: rok-měsíc-den(datum zveřejnění dokumentu)-pokutovaný subjekt-I-II-ba( typ pohonné hmoty) -jv (inspektorát)

druhoinstanční rozhodnutí (pokud jsou zde obě římské číslice, jsou obě rozhodnutí v jednom dokumentu)

Dokumenty jsou ve formátu PDF.

Zkratky inspektorátů ČOI:

HP pro kraje Královéhradecký a Pardubický
JV pro kraje Jihočeský a Vysočina
JZ pro kraje Jihomoravský a Zlínský
OM pro kraje  Olomoucký a Moravskoslezský 
(od 1. 11. 2017 došlo ke změně názvu 
inspektorátu ČOI)
 
PK pro kraje Plzeňský a Karlovarský
SP pro kraje Středočeský a Hlavní město Praha
ÚI Ústřední inspektorát
ÚL pro kraje Ústecký a Liberecký

Zkratky značení pohonných hmot:

BA značení benzínů
NM značení nafty
LPG značení LPG
CNG značení CNG
SMN značení směsného paliva
FAME značení metylesterů mastných kyselin
E85 značení etanolu

Rozhodnutí
Nabylo právomoci
Stalo se vykonatelným
06.12.2017
06.01.2018
04.10.2017
04.11.2017
23.09.2017
24.10.2017
22.09.2017
24.10.2017
12.09.2017
13.10.2017
23.08.2017
23.09.2017
12.07.2017
12.08.2017
21.06.2017
22.07.2017
27.05.2017
27.06.2017
18.05.2017
20.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
25.04.2017
26.05.2017
22.03.2017
22.07.2017
07.02.2017
10.03.2017
05.12.2016
05.01.2017